GLP

Korporátní a krizová komunikace v sektoru průmyslových nemovitostí

76 zmínek o pozitivních aspektech využití brownfieldů
72 zmínek o udržitelných řešeních v průmyslových a logistických parcích
81 zmínek o investicích klienta do dopravních řešení

zadání

Průmyslový developer a provozovatel logistických a průmyslových parků GLP (v ČR dříve Goodman) potřeboval strategické poradenství, podporu v oblasti vztahů s veřejností a korporátního PR, aby podpořil posílení své přítomnosti na českém a slovenském trhu. Cílem je budovat pozitivní obraz odpovědného hráče na trhu, vysvětlovat společenský přínos logistických řešení a v případě krizové komunikace zajistit vyvážené informování o situaci a prosazovat racionální pohled na věc.

realizace

MSL zajišťuje pro GLP průběžné služby Public Relations, mezi něž patří nejen práce s oborovými a ekonomickými médii při představování nových projektů klienta, ale také monitoring všech dotčených regionů a lokalit, kde GLP působí, vztahy s místními samosprávami
i klíčovými opinion leadery.
Důležitou součástí práce je také představování moderních a udržitelných řešení pro logistiku, a lehkou výrobu, otázky revitalizace brownfieldů, automatizace a další trendy v logistice s ohledem na neustálý nárůst významu e-commerce, doručování na poslední míli a minimalizace dopadů provozu logistických a průmyslových nemovitostí a parků na jejich okolí.

výsledek

Dlouhodobě se daří zvyšovat mediální viditelnost GLP a jejích zástupců. MSL dokázala pro společnost GLP zajistit taková stanoviska klíčových odborníků, která zřetelně vyzdvihují pozitivní přínos budování nových logistických center a průmyslových parků pro zvýšení kvality života obyvatel a vytvoření nových pracovních míst v dané lokalitě, například díky novým dopravním řešením. Klíčová sdělení komunikujeme například přes specializované cílené internetové stránky, jsme zároveň v intenzivním spojení s místními komunitami prostřednictvím opinion leaderů. Rovněž jsme poskytli podporu v krizové komunikaci. Připravili jsme vyčerpávající seznamy otázek
a odpovědí, které pokrývají kompletní škálu novinářských dotazů, a zajistili aktivní kontakt s médii.
Díky práci MSL se daří developera v médiích pozicovat jako odborníka, který informuje o pozitivních jevech souvisejících s přípravou, realizací a provozem průmyslových a logistických nemovitostí, jako je využívání bývalých průmyslových areálů, takzvaných brownfieldů, udržitelná řešení v rámci moderních průmyslových areálů nebo investic developera do řešení, která odlehčí dopravní zátěži v místě budoucího průmyslového a logistického parku.