Integrovaná
komunikace

Účinná komunikace vychází ze znalosti prostředí založené na datech a kombinace efektivních komunikačních kanálů a nástrojů, které přináší optimální účinek s ohledem na cíle a možnosti klienta.
Pro tvorbu a realizaci komunikačních strategií využíváme potenciál a metodologie MSL Group a Publicis Groupe. Klientům nabízíme možnost konzultací napříč komunikačními disciplínami. Vedle zkušených PR konzultantů naše týmy doplňují specialisté na strategický insight, digitální stratégové, kreativci nebo odborníci na tvorbu obsahu a správu sociálních médií v reálném čase.
 • PR podpora značek a produktová komunikace

  Budování značek prostřednictvím strategické komunikace je jednou z klíčových disciplín MSL. Využíváme analytické nástroje MSL
  a zkušenosti našich konzultantů, abychom vytvářeli relevantní obsah a efektivně cílili komunikaci s ohledem na potřeby klienta. Propojujeme značky se zákazníky, posilujeme jejich relevantnost a důvěryhodnost. Vytváříme a sdílíme příběhy, které osloví. Do komunikace zapojujeme tradiční i sociální média, influencery, oslovujeme a aktivizujeme komunity. Vytváříme korporátní obsah, organizujeme akce, iniciujeme osobní zkušenost se značkou.

 • Řízení reputace a korporátní komunikace

  Reputace je nejcennější aktivem, které každá firma a instituce má. V digitální éře se stává strategické řízení firemní reputace skutečnou výzvou. Rostoucí nároky veřejnosti stojí v kontrastu proti neustále zvyšujícímu se riziku ohrožení reputace. To klade mimořádné nároky na firemní komunikační týmy.  MSL poskytuje svým klientům pomoc v průběhu celého procesu řízení firemní reputace. Pomáhá jim budovat a chránit reputaci a vztahy s interní i externí veřejností. Od strategických konzultací, přes analýzy prostředí, přípravu komunikačních scénářů a plánů až po praktická školení, náš tým poskytuje klientům praktické vedení, úspěšné metodiky a kreativní řešení pro průběžnou komunikaci, období změn i krize.

 • Media relations v digitální době

  Základem public relations byla vždy schopnost vytvářet a sdílet relevantní a zajímavé příběhy. V tomto ohledu se role médií nemění ani
  v digitální éře. Výrazně se však mění způsob a kanály, kterými značky svoje příběhy komunikují. V prostředí digitalizovaného mediálního světa hrají rychlost, relevantnost a flexibilita klíčovou roli. V MSL propojujeme různé komunikační kanály, abychom maximalizovali mediální dopad. Využíváme synergie mezi tradičními médii, sociálními sítěmi i komunikačními kanály influencerů. Sledujeme
  a analyzujeme mediální prostředí. Hledáme zajímavá témata i kreativní strategie zvyšující jejich mediální potenciál. Pomáháme klientům chránit značku ve chvílích mediální krize. Poskytujeme průběžné mediální poradenství i „na míru šitá“ mediální školení.

 • Krizová příprava a komunikace

  Krize je vždy zkouškou připravenosti a zkušeností. O to víc v éře digitálních médií, kdy velmi těžko dokážete mít firemní reputaci a možná rizika pod kontrolou. V MSL proto pomáháme našim klientům předvídat rizikové situace, rychle se zorientovat ve vzniklém problému i řešit dopady krizí na reputaci a značku. V rámci komunikační strategie dokážeme kombinovat klasické i digitální nástroje. Od monitoringu rizikových témat a systému včasného varování, přes krizovou přípravu, nastavení interních procesů, krizové tréninky a simulace až po krizovou komunikaci a strategie zotavení. Používáme nejnovější nástroje a zkušenosti, abychom zajistili, že váš příběh bude s přesností sdílen správným lidem ve správný čas na správném místě.

 • Public Affairs

  Digitální média umožňují daleko efektivněji realizovat i aktivity v oblasti Public Affairs. Současně jsou pro většinu firem, institucí, profesních sdružení i jednotlivců velkou výzvou s ohledem na jejich zájmy směrem k orgánům státní správy a místní samosprávy. MSL účinně kombinuje tradiční přístupy s novými digitálními nástroji a pomáhá klientům realizovat Public Affairs strategie na všech úrovních – počínaje kontinuálním monitoringem legislativního a politického prostředí, přes budování povědomí o instituci či jejích zásadních tématech, budování vztahů s klíčovými činiteli až po cílené kampaně zaměřené na konkrétní témata. Díky analytickému přístupu založenému na využití dat jsme schopni efektivně cílit klíčová sdělení a mapovat dopad našich aktivit. Zkušenosti a znalosti dostupné prostřednictvím  MSL Group nám umožňují v rámci strategie zohlednit i mezinárodní aspekty.

 • Společenská odpovědnost a angažovanost značek

  Lidé očekávají, že úspěšné značky dokáží propojit své podnikání s konkrétními společenskými potřebami – že jejich existence má „hlubší smysl.“ Pomáhají řešit širší společenské problémy, zabývají se zásadními tématy, podnikají s respektem k prostředí a angažují se v rámci komunity. Generace mileniálů je zaměřená na společenská a ekologická témata daleko víc než jejich předchůdci.  Současně je však veřejnost obecně skeptická ohledně motivace značek a firem „dělat dobro“. V MSL pomáháme budovat odpovídající pozici značek, komunikovat zásadní témata v oblasti společenské odpovědnosti a propojit značky s jejich zákazníky, zaměstnanci či místní komunitou. Od přípravy strategie, přes konkrétní komunikační aktivity, Public Affairs, integrované kampaně, strategie zapojení klíčových stakeholderů až po průběžné poradenství.

 • Influencer Relations a MSL Fluency

  Influencer marketing se stává stále významnější součástí aktivit značek. Potřeba efektivního řešení zejména v oblasti na strategického plánování nebo měření dopadu influencer marketingu je důležitější než kdykoliv předtím. MSL prostřednictvím nástroje MSL Fluency využívá speciální technologickou platformu, která umožňuje v rámci celého strategického procesu integrovat zkušenosti v oblasti influencer marketingu s daty dostupnými v digitálním prostředí.  Poskytuje účinný nástroj pro identifikaci influencerů, následnou správu kampaní či konečné nebo průběžné měření výsledků a byznysového dopadu aktivit.  Využívá data a analytiku v celém procesu influencerských kampaní. Propojuje nejrelevantnější influencery se značkou na základě konkrétních potřeb klienta.

 • Interní komunikace a Employer Branding

  Získat talentované zaměstnance, udržet je a motivovat s ohledem na cíle organizace se stává stále větším tématem pro většinu firem
  a institucí. V MSL využíváme bohaté zkušenosti seniorních konzultantů, abychom pomáhali společnostem prostřednictvím komunikace získat konkurenční výhodu v boji o talenty a maximalizovat efekt jejich zaměstnanců. Prostřednictvím strategického plánování a kreativní realizace pomáháme společnostem najít špičkové talenty, budovat a řídit reputaci zaměstnavatele a inspirovat zaměstnance k dosažení jejich plného potenciálu. Pomáháme také společnostem řídit významné změny v jejich fungování a vysvětlovat složitá rozhodnutí.

 • Komunikace na sociálních sítích

  Díky internetu a sociálním sítím se otevřel značkám jedinečný prostor pro tvorbu vlastního obsahu a jeho efektivní cílení.  Současně je však pro ně stále náročnější držet krok s poptávkou publika po rychle se měnícím, relevantním a kvalitním obsahu. V MSL proto kontinuálně sledujeme vývoj technologií a digitálních platforem, abychom mohli klientům nabídnout efektivní a v daném čase relevantní služby.  Pomáháme klientům držet krok s vývojem technologií a také se změnou zvyklostí a poptávky cílových skupin. S využitím analytických nástrojů hledáme efektivní kanály a zajímavé obsahové formáty, které pomáhají plnit jejich strategické cíle. Naši specialisté se stávají průvodci v turbulentním digitálním, prostředí, ať už se jedná o strategické poradenství, realizaci kreativních projektů či kompletní správu firemních a značkových komunikačních kanálů a platforem.