Influence
& Impact

INFLUENCE a IMPACT jsou klíčová slova, která charakterizují efektivní komunikaci v digitální době. Naše metoda public relations stojí na důvěryhodné komunikaci, strategickém vhledu a neotřelých nápadech. Díky tomu pomáháme klientům komunikovat jejich sdělení
a OVLIVŇOVAT názory, postoje a chování veřejnosti. A tím naplnit jejich konkrétní strategické cíle.
brainstorm

influence

Public Relations je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak ovlivňovat povědomí, názory a chování veřejnosti. Vliv není jen cílem našeho stažení, ale oblastí našeho působení. Základem naší činnosti je řízení vlivu s využitím různých komunikačních nástrojů
a přesvědčivých argumentů. Napříč segmenty a cílovými skupinami.

impact

Základem úspěšné komunikace je znalost prostředí a pozice klienta vycházející z kvalitní analýzy. Data stojí na začátku procesu strategického plánování. Abychom maximalizovali hodnotu, data a jejich analýza jsou důležitým prvkem naší práce. Využíváme síťové know-how, nejnovější nástroje a technologie. Spolupracujeme s analytickými, datovými a mediálními týmy Publicis Groupe. Přemýšlíme o datech a jejich analýze. Využíváme sílu dat k lepšímu navrhování a cílení naší práce a měření jejího DOPADU.