GSK VoltaRUN

Aktivační projekt na podporu značky Voltaren

Integrovaný projekt
44 mediálních výstupů
Masivní medializace a 354 výstupů
Zapojení 22 influencerů se 127 příspěvky

zadání

Značka Voltaren je synonymem pro léčbu bolesti pohybového aparátu. V rámci komunikační strategie se spojila s organizací Běhej lesy
a vznikl projekt VoltaRUN. Série charitativních běžeckých závodů měla pomoci konkrétním dětem se zdravotním postižením pohybového aparátu.
Naším úkolem bylo dostat aktivitu do povědomí veřejnosti, komunikovat radost z pohybu pro všechny bez ohledu na zdravotní omezení, kondici či věk a pomoci motivovat běžce a dárce k účasti na projektu.
VOLTARUN

realizace

Série charitativních běhů VoltaRUN začala během nejistého covidového období. Termíny jednotlivých závodů se měnily v souvislosti
s vládními restrikcemi. Díky tomu byla kampaň zkrácena z původních sedmi na čtyři měsíce. Komunikaci projektu skrze zajímavý
a relevantní obsah jsme realizovali prostřednictvím media relations s podporou vhodně vybraných placených seriálů. Do každého závodu jsme také zapojili pečlivě vybrané influencery. Ti na svých instagramových účtech zvali na jednotlivé závody, sdíleli myšlenku projektu
i zážitky ze samotné akce. Průběžně jsme vytvořili řadu tiskových zpráv a cílených tematických článků. Ty byly zveřejněné v relevantních médiích – od lifestylových, eventových přes zájmová média až po zdravotnické weby. S ohledem na regionální charakter závodů jsme prostřednictvím textů o cestování a turisticky zajímavých místech cílili i na lokální a volnočasová média. Navázali jsme mediální spolupráci s Deníkem a Bleskem. Zapojili jsme také vybrané novináře s láskou k běhu a pohybu, kteří se VoltaRUNu osobně zúčastnili a psali o tom reportáže.

výsledek

Informace o charitativní běžecké sérii VoltaRUN se nám podařilo zviditelnit a dostat do médií. V časopise Heroine zároveň vyšel rozhovor
s marketingovou ředitelkou značky GSK a brand manažerkou značky Voltaren, kde mluvily o charitativních aktivitách společnosti. Prostřednictvím pozvánek se nám podařilo naplnit kapacity jednotlivých závodů a splnit vytyčené cíle před začátkem kampaně. Úspěšné bylo i celkové zviditelnění značky a jejího citlivého propojení se CSR aktivitou.