Huawei

Krizová komunikace v telekomunikačním průmyslu

3600 výstupů o společnosti Huawei
340 monitoringů médií a analýz
160 tiskových zpráv

zadání

Společnost Huawei spolupracovala s MSL během nedávné mediální krize poté, co americký prezident vyzval spojence, aby zabránili společnosti ve strategických nabídkových řízeních kvůli údajným rizikům kybernetické bezpečnosti. Následovalo varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru a hardwaru společnosti Huawei. Úkolem agentury bylo zlepšit vnímání značky a uvádět na pravou míru informace v mediálním prostoru.

realizace

MSL připravila krizovou komunikační strategii s přihlédnutím k sociálním, ekonomickým a politickým aspektům podnikání Huawei v České republice. Strategie zahrnovala komunikaci s médii a opinion leaders, vysvětlování problematických témat a generování pozitivní viditelnosti v médiích. Součástí projektu bylo také organizování setkání zástupců Huawei v médiích s klíčovými aktéry na české scéně. Zároveň MSL v rámci PR podpory klienta připravovala podkladové materiály pro výstupy v médiích i setkání s novináři, průběžně analyzovala průběh krize, zajišťovala krizový monitoring i interpretaci mediálních výstupů pro potřeby klienta a jeho působení na českém trhu.
Nevěnovali jsme se pouze krizovému řízení. Neoddělitelnou součástí debaty o bezpečnosti technologií v České republice bylo téma sítí páté generace. Věnovali jsme se proto aktivně otevírání debaty na toto téma a přinášeli informace o transparentnosti Huawei v této oblasti a pokrocích ve výzkumu a vývoji.

výsledek

Krize nezmizela, ale i přes mediální a politickou sílu tématu se dařilo prezentovat názory a postoje klienta. Podařilo se vyvažovat negativní názory a akcentovat racionální pohled na problematiku.