STADA

M&A komunikace ve farmaceutickém průmyslu

hostů na all staff meetingu Obecní dům
mediálních výstupů o akvizici

zadání

Pro lídra na trhu volně prodejných přípravků pro péči o zdraví, společnost STADA, jsme zajistili komplexní komunikaci v souvislosti
s akvizicí českého výrobce doplňků stravy Walmark. Kromě externí komunikace zaměřené na zpravodajská, ekonomická i odborná zdravotnická média jsme poskytli podporu pro interní komunikaci, která cílila na zaměstnance obou společností. Zajišťovali jsme také aktivity Public Affairs a podporu dílčích komunikačních projektů společnosti STADA v rámci slaďování firemní kultury obou subjektů.
man is speaking
man is speaking

realizace

Součástí přípravné fáze byla příprava informací pro zaměstnance obou společností. V rámci první fáze projektu MSL realizovala setkání všech zaměstnanců STADA v Praze a v Třinci za účasti globálního managementu společnosti. Paralelně jsme komunikovali s klíčovými zpravodajskými a ekonomickými médii a zajišťovali kontinuální služby tiskového servisu. Zvláštní pozornost jsme věnovali práci s místními médii v okolí výrobního závodu v Třinci. Současně jsme připravili několik projektů interní komunikace a profilování managementu sloučené společnosti v médiích a na sociálních sítích. Nadále pečujeme o dobré jméno STADA prostřednictvím komunikace s médii a na sociálních sítí.
man is presenting
people are sitting

výsledek

Díky intenzivní komunikaci s tiskem bylo téma akvizice společnosti Walmark pokryto ve všech hlavních médiích v ČR, a to jak při samotném oznámení, tak i při jejím dokončení. Generální ředitel STADA Peter Goldschmidt poskytl v Praze rozhovory také zástupcům mezinárodních tiskových agentur. Mezi listopadem 2019 a dubnem 2020 vyšlo celkem 91 mediálních výstupů o této akvizici.
Dále jsme úspěšně zorganizovali dvě setkání všech zaměstnanců společnosti v pražském Obecním domě a v Třinci. Následně jsme zajišťovali průběžnou podporu interní komunikaci, například formou on-line setkání pro zaměstnance v době pandemie nemoci Covid-19.